Anketa
Ste že bili pri bajerju?
 
Poišči na strani

vrbovje1Vipavska dolina nekoč...

Nekoč je bila Vipavska dolina popolnoma drugačna. Namesto njiv, sadovnjakov in naselij so bili tu poplavni logi. Med mogočnimi črnimi topoli, črnimi jelšami in različnimi vrbami so cvetele vodne perunike, poletni zvončki in druge vlagoljubne lepotice, Ob vodi so se spreletali bleščeči kačji pastirji, preko mokrotnih travnikov pa močvirski cekinčki, strašnični mravljiščarji in drugi metulji... Namesto traktorskega hrupa se je do neba razlegala ptičja in žabja pesem.

... in danes

Zaradi regulacije struge reke Vipave in melioracije Vipavske doline, se je ohranilo le še nekaj meni podobnih ostankov prvotne struge reke Vipave, poplavnih gozdov in travnikov. Življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so bile nekoč v naši dolini pogoste, je danes omejen na te otočke divjine sredi kulturne krajine. Če izginemo še mi, tudi številnih vrst rastlin, ptic, metuljev, dvoživk, kačjih pastirjev in drugih živali ne bo več.

mrest1

Kaj, če me ne bo več?

Učenjaki pravijo, da smo taki ostanki prvotne struge, kot sem jaz, izredno pomembni za ohranjanje biotske pestrosti Vipavske doline in da nas je potrebno ohraniti v čimbolj naravnem stanju. Ne razumem vseh teh učenih besed, vem pa, da mora na mojem bregu rasti grmovje in trstičevje, ker tu gnezdijo ptice, da se ne sme podreti tega suhega topola, ker na njegovih vejah vsak dan počiva siva čaplja in si z viška ogleduje svoj plen v vodi, da so odmrle veje, ki plavajo na vodi, priljubljena plaža želvam ter hrana podvodnim hroščem in jih je zato dobro pustiti tam, kjer so...

Žabji mrest v bajerju