Anketa
Ste e bili pri bajerju?
 
Poi?i na strani

vrbovje1Vipavska dolina neko?...

Neko? je bila Vipavska dolina popolnoma druga?na. Namesto njiv, sadovnjakov in naselij so bili tu poplavni logi. Med mogo?nimi ?rnimi topoli, ?rnimi jelami in razli?nimi vrbami so cvetele vodne perunike, poletni zvon?ki in druge vlagoljubne lepotice, Ob vodi so se spreletali ble?e?i ka?ji pastirji, preko mokrotnih travnikov pa mo?virski cekin?ki, strani?ni mravlji?arji in drugi metulji... Namesto traktorskega hrupa se je do neba razlegalapti?ja in abja pesem.

... in danes

Zaradi regulacije struge reke Vipave in melioracije Vipavske doline, seje ohranilo le e nekaj meni podobnih ostankov prvotne struge reke Vipave, poplavnih gozdov in travnikov.ivljenjski prostor tevilnih rastlinskih in ivalskih vrst, ki so bile neko? v nai dolini pogoste, je danes omejen na te oto?ke divjine sredi kulturne krajine. ?e izginemo e mi, tudi tevilnih vrst rastlin, ptic, metuljev, dvoivk, ka?jih pastirjev in drugih ivali ne bo ve?.

mrest1

Kaj, ?e me ne bo ve??

U?enjaki pravijo, da smo taki ostanki prvotne struge, kot sem jaz, izredno pomembni za ohranjanje biotske pestrosti Vipavske doline in da nas je potrebno ohraniti v ?imbolj naravnem stanju. Ne razumem vseh teh u?enih besed, vem pa, da mora na mojem bregu rasti grmovje in trsti?evje, ker tu gnezdijo ptice, da se ne sme podreti tega suhega topola, ker na njegovih vejah vsak dan po?iva siva ?aplja in si z vika ogleduje svoj plen v vodi, da so odmrle veje, ki plavajo na vodi, priljubljena plaa elvam ter hrana podvodnim hro?em in jih je zato dobro pustiti tam, kjer so...

abji mrest v bajerju