Anketa
Ste že bili pri bajerju?
 
Poišči na strani

Zaloški bajer - učilnica v naravi

Nosilec projekta: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Partnerji projekta: Zavod Komuni, Zalošče
Trajanje projekta: 2010 - 2011

KRATEK POVZETEK PROJEKTA

Glede na to, da postaja naravoslovni turizem v svetu vse bolj aktualen in da na Primorskem nimamo nobenega bajerju podobnega objekta prirejenega za obisk, se je lokalna skupnost v Zaloščah odločila, da bajer in njegovo okolico uredijo v "učilnico v naravi". Pri ureditvi učilnice in dejavnostih za obiskovalce (delavnice, vodeni ogledi, panoji, film, interaktivne vsebine...) so se upoštevala načela interpretacije narave. Ob minimalnih posegih v sam bajer smo želeli učilnico tako urediti, da bo obiskovalcem nudila neko novo doživetje in stik z naravo. Po obisku bajerja naj bi se vsak obiskovalec zavedal, da so bajer in druga mokrišča izjemno pomembna  za ohranjanje biotske pestrosti Vipavske doline in širše okolice.

delavnica-na-travniku1kaj-se-bo-prikazalo1izpolnjevanje-nalog

KOMU JE UČILNICA V NARAVI NAMENJENA?

Učilnica v naravi je namenjena širši javnosti, predvsem pa:
- krajanom Zalošč,
- obiskovalcem Zalošč iz okoliških krajev (npr. nedeljski turisti) in tujine (npr. turisti, ki v Zaloščah prespijo),
- otrokom in učencem okoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov iz Vipavske doline, pa tudi ostale Slovenije in zamejstva.

KAJ JE BILO V OKVIRU PROJEKTA NAREJENO?

- popisali smo rastlinstvo in živalstvo ob bajerju;
- izdelali smo natančen načrta interpretacije, ki je na podlagi popisov rastlinstva in živalstva opredelil vsebine učilnice v naravi in njihovo izvedbo;
- postavili smo usmerjevalne oznake na križiščih;  
- uredili smo okolico bajerja (odstranili smo smeti, očistili in označili tematsko pot po okolici bajerja);
- izdali smo dve publikaciji o Zaloškem bajerju, od katerih ena opisuje dogajanje pri bajerju skozi letne čase, druga pa je vodnik po tematski poti. Publikaciji sta v slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem jeziku; 
- izvedli smo vodene oglede in delavnice ob bajerju za domačine, učence OŠ Dornberk in učence OŠ Vipava; 
- uredili smo interpretacijsko središče v Zaloščah, kjer obiskovalci ob panojih in interaktivnemu kiosku spoznavajo pomen bajerja za ohranjanje biotske pestrosti;
- postavili smo spletno stran o bajerju in posneli kratek film.

Celotna vrednost projekta je bila 52.000 €, od tega je bilo 25.000 € sofinancirano iz sredstev LEADER.