Anketa
Ste e bili pri bajerju?
 
Poi?i na strani

V okolici bajerja lahko vidite razli?ne vrste rastlin - od takih, ki uspevajo le v vodi, do takih, ki imajo raje suha son?na pobo?ja. Nekaj vam jih tu predstavljamo:

2-lopatica

Spomladanska lopatica

Rada ima vlana tla, zato jo najdemo prav blizu bajerja. Cveti v za?etku pomladi, ko ve?ina ostalih rastlin komaj poganja iz tal.

5-porenik

Trpot?asti pore?nik

Trpot?asti pore?nik raste v plitvi vodi ob robu bajerja. Njegovi listi po obliki spominjajo na liste trpotca in od tod tudi njegovo ime. Cveti poleti z drobnimi belimi ali svetlo ronatimi cvetovi v rahlem razprostranjenem socvetju.

3-loje

Ble?e?eplodno lo?je

Lo?je dela drubo trpot?astemu pore?niku v plitvi vodi. Cveti neopazno, pozornost pa vzbudijo poleti njegovi plodovi.

7-perunika

Vodna perunika

Njeni ivo rumeni cvetovi krasijo breg bajerja in poplavni rokav reke Vipave poleti. Vodna perunika je zavarovana po Uredbi o zavarovanih prostorasto?ih rastlinah.

4-vrba

Bela vrba

Bele vrbe raztezajo svojo kronjo preko gladine bajerja in se ogledujejo v vodi. Ime je vrba dobila po belih dla?icah na spodnji strani listov, ki dajejo listom zna?ilni "bel" videz.

3-negundo

Amerikanski javor

Ta javor je pritepenec v naih krajih, saj je bil v Evropo prineen iz Amerike. Ker zelo hitro raste in se uspeno razmnouje tako s semeni kot potaknjenci, se hitro iri ob vodah in kmalu bo povsem zavladal tudi ob bajerju.

6-topol-vrbe

?rni topol

Kjer je voda so v bliini tudi ?rni topoli. Prav na bregu bajerja v drubi belih vrb rasteta dva zelo velika topola. Glede na obseg debla je eden izmed njiju star ve? kot 50 let.

1-lobodika

Bode?a lobodika

Lobodika ima rada vlana tla, vendar nima rada stoje?e vode. Zato jo najdemo predvsem na pobo?ju nad bajerjem. Njeni ivo rde?i plodovi popestrijo zamolkle zimske barve narave.